Loading...

Normativa del Club


1. El Club Basquet Cornellà és una entitat esportiva independent que es regeix per una Junta Directiva escollida per votació i amb l’objectiu de fomentar l’esport del bàsquet en la seva màxima expressió, en totes les categories possibles, tan masculina com femenina. Se sotmet i es vincula a les regulacions de la Federació Catalana de Basquetbol.

2. Cal respectar el nom del Club, les seves instal·lacions, directius, equip tècnic, companys, contraris, àrbitres, etc. Les faltes de respecte seran mereixedores d’avís per part del Club en primera instància i la seva reiteració o gravetat seran motiu de sanció i/o baixa del Club. El jugador o jugadora es farà càrrec de les sancions que el Comitè de Competició apliqui al jugador/a o al Club per causa d’aquest. Qualsevol falta de disciplina, tan en manifestacions socials com esportives (tècniques, expulsions, agressions, etc) serà, previ examen del cas, motiu de sanció per part del Club.

3. Només es permet l’accés a les pistes i recintes esportius als jugadors/es i tècnics que vagin previstos de l’equipament i materials esportius adients. A les zones comuns, graderies i vestidors es respectarà l’ambient de silenci necessari per al desenvolupament normal de les sessions d’entrenament. Així mateix, queda prohibit menjar a les pistes i voltants, fumar, beure begudes alcohòliques o consumir altres substàncies nocives.

4. El Club, com a norma, no facilitarà cap desvinculació ni baixa federativa als jugadors i jugadores una vegada aquests tinguin signada la llicència federativa de la temporada corresponent. Aquesta baixa tampoc serà automàtica a final de temporada en cas que no s’hagi retornat l’equipació esportiva (equips sèniors) o que no s’estigui al corrent del pagament de la quota establerta. En casos d’incompliment d’aquest pagament, es denunciarà la situació davant de la Federació Catalana de Bàsquet.

5. No està permès entrenar amb cap altre club en el transcurs de la temporada, excepte si hi ha consentiment per escrit per part del Club. En el cas que el Club s’assabenti d’aquesta pràctica es considerarà com una falta greu, aplicant les mesures adients. Així mateix, s’informarà a la Federació Catalana de Basquetbol del fet i de l’entitat infractora.

6. Els desplaçaments a entrenaments, partits, torneigs, etc. va a càrrec de les pròpies famílies. En aquelles competicions extraordinàries (torneigs, partits amistosos, …) que tinguin un cost afegit, les famílies seran lliures de decidir si hi volen participar i assumiran el cost íntegre de la participació i el repartiment proporcional dels costos dels entrenadors (si n’hi hagués). En el cas que un equip es classifiqui per una fase final del Campionat de Catalunya o del Campionat d’Espanya, també seran les famílies les que assumeixin el cost extra que això pugui comportar. No podrà participar en aquestes activitats extraordinàries aquell jugador/a que no estigui al corrent de pagaments.

7. És obligatori que tots els jugadors i jugadores del Club Bàsquet Cornellà portin la roba oficial del Club en l’arribada a les instal·lacions de joc abans del partit, així com en els actes institucionals que el Club pugui organitzar (presentació, cloenda, etc). Si es perd o s’extravia una peça oficial de l’equipatge del Club, caldrà adquirir-lo de nou.

8. Tots els equips hauran de tenir un pare o mare que compleixi la figura de “pare delegat”. Aquesta figura, de col·laboració desinteressada, fa de nexe d’unió entre Club i grup de pares, agilitzant la comunicació i transmetent aquella informació oportuna per al millor funcionament del grup. Aquesta figura és fonamental per al correcte funcionament del grup.

9. Els jugadors i jugadores del Club tenen el dret a rebre una formació adequada que asseguri el ple desenvolupament de la seva capacitat esportiva així com el seu desenvolupament com a persona. Tots els jugadors/es del Club tenen dret a tenir les mateixes oportunitats d’accés a tots els equips, sense més limitacions que les derivades de les seves aptituds i actituds envers el joc.

10. Els entrenaments seran regulars i planificats. Si s’escau, es facilitarà la participació en torneigs, intercanvis, entrenaments extraordinaris o en altres grups en base a criteris tècnics. De la mateixa manera, els jugadors/es també han de participar de les diferents activitats extra-esportives organitzades per el Club i en els entrenaments amb equips de categories superiors que el Club consideri oportú. El no compliment d’aquest punt pot ser motiu de sanció. En els entrenaments cal ser puntual (arribar amb temps suficient per canviar-se i escalfar) i pro-actiu, amb motivació i predisposició a aprendre i millorar.

11. La participació i implicació de pares, mares i família en el club és fonamental per poder desenvolupar el nostre projecte esportiu. Sense la col·laboració d’aquests actors no es pot entendre la nostra tasca. Tot i això, cal abstenir-se de donar indicacions tècniques al fill/a, criticar, insultar o faltar al respecte a àrbitres, entrenadors o rivals. El comportament inadequat dels pares, mares i acompanyants podrà ser motiu de sanció.El comportament inadequat dels pares, mares i acompanyants podrà ser motiu de sanció. Si arriba una sanció per qualsevol motiu per part de Federació, sobre comportaments de fora de pista, es faran càrrec els pares o tutors de la sanció econòmica.

Cal aprofitar l’esport per fer una transmissió adequada de valors i delegar en l’entrenador l’educació del nostre fill quan fa esport i, per tant, ajudar a l’equip tècnic del Club en tot moment i no desautoritzar-lo quan hi ha una decisió que no es comprèn.


L'últim
CRÒNICA DE LA JORNADA DEL EQUIP SENIOR MASCULI LLIGA EBA
fa 2 dies
RESULTATS EQUIPS MASCULINS I FEMENINS CB. CORNELLÀ. CAP DE SETMANA 17-18 FEBRER
fa 2 dies
PARTITS MASCULINS I FEMENINS EQUIPS CB. CORNELLÀ. CAP DE SETMANA 17/18 FEBRER.
fa 5 dies
Col·laborador
Patrocinadors oficials
Col·laborador